jueves, 4 de marzo de 2010

Industrialització a Espanya

Població espanyola al s. XIX

Segle XIX la població espanyola va créixer set milions d' habitasnts, aquest creixement provocat pel descens de la mortalitati manten8iment de la natalitat.

Causes del descens de la mortalitat:
 • Augment de la producció agrària una bona alimentació
 • Unes condicions higièniques millors i grans avenços mèdics.
Molt pagesos varen emigrar cap a ciutat industrialitzades (Madrid, Barcelolna, Biscaia,...) i d'aoltres s'adreçà a Cuba i països de la Amèrica Llatina.

Reforma Agrària

Desamotització
reforma agrària es varren vendre les terres de l' Església i del s municipis o ajuntament a particulars.

Latifundis grans propietats i minifundis petits propietats

Cereal conreu prncipal de la Meseta, nord peninsular patates; a Galícia blat d'Índies, i la zona mediterrània, arròs i cítrics. Catalunya i La Rioja viticultura i Andalusia olivera.

Problemes de la industriatlització

La indistrualització d'Espanya es va retardar, a final del s. XIX era un país agrari

Causes d'aquest retard:
 • la poca capacitat de compra
 • poques inversions
 • problesmes en el transport
 • escassetat de mirenals i d'energia
Proteccionisme imposts als productes estrangers, per afavorir el creixement de la indústria nacional.

Siderúrgia es varen instal·lar a Andalusia (de ferro), Astúries (gran riquesa de carbó mineral), al País Basc era el gran centre siderúrgic exportava a Anglaterra.

Al 1833 es va instal·lar la priemer a màquian de vapor a la indústria tèxtil.

Mineria i Ferrocarril

Explotació Minera va com3ençaar al 1868 perqué el subsól espanyol era ric en minerals.

Principal mines:
 • Plom (Jaén)
 • Coure (Huelva)
 • Mercuri (Cuidad Real)
 • Zinc (Cantàbria)
Construcció de ferrocarril les primer línies Barcelona-Mataró; Madrid-Aranjuez

Ferrocarril es va am una estructural radial. Va ser molt positiu, perqué va afavorir el trasllat de les persones i mercaderies.

La indústria espanyola en el canvi de segle

Electrificació en dues etapes:
 • 1880 al 1914: ús de l'electricitat restringit a la il·luminació
 • 1914 al 1930: estendre l'ús a la indústria
Difusió del petroli com a combustible i la invenció del motor d'explosió

Indútria Metal·lúrgica necessitat de maquinària de toto tipus.
Indústrisa Química fabrcació d'adobs, pintures, etc.

La societat espanyola del s. XIX

Alta burgesia propietària de indústries, grans empreses i dels bancs. Classe mitjana petits empresris, funcionaris, metges,etc. Antiga noblesa terratinent inflúencia perqué era propietaria de terres.

Classes populars urbanes:
 • Artesans
 • treballadors de serveis, dones com a criades
 • Proleteriat industrial
Pagessos eren el 65% l'any 1860. Algusn eren arrendataris treballavaen terres qu no eren seves a canvi d'un pagament però la majoria eren jornalers.

Moviment obrer: anarquisme i marxisme

1855 primera vaga general es feia a Espanya.

Els obrers organitzar i crearen el primer sindicat: Associació Internacional de Treballadors (Barcelona 1840).

1870 Federaxció Espanyola de l'Associació Internacional de Treballadors.

Anarquisme es va estendre entre el obrers catalans i el pagesos andalusos.

Sindicats obrers com la Cofederació Nacionaldel Treball (CNT) 1910.

El marxiseme va influir sobre els obrers . 1879 sota l'impuls de Pablo Iglesias es va fundar el PSOE.

1888 el sindicato socialista Unió General de Treballadors (UGT).

2 comentarios:

Moni dijo...

hola
uuuuf, quin resum més llarg. jeejej, també ho has estudiat així ???
jeej, ja vorem que poses en el examen.. un beso. xao. (L)

Antònia dijo...

Bona feina! Com veus, sempre vaig revisant tot el que feis!